Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY (czytania z dnia)

SOBOTA XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (3 J 5-8)

Pomagać głosicielom prawdy

Czytanie z Trzeciego listu świętego Jana Apostoła.

Ty, umiłowany Gajusie, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd. Oni to świadczyli o twej miłości do Kościoła; dobrze uczynisz zaopatrując ich na drogę zgodnie z wolą Boga. Przecież wyruszyli w drogę, dla imienia Jego nie przyjmując niczego od pogan. Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 112,1-2.3-4.5-6)

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (2 Tes 2,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 18,1-8)

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim przeciwnikiem». Przez pewien czas nie chciał».
Lecz potem rzekł do siebie: «Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie»”.
I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Tajemnica bezbożności

Czy Chrystus, kiedy powróci, znajdzie wiarę wśród ludzi? To dramatyczne pytanie Jezusa Kościół rozumie jako zapowiedź kryzysu, który gdy nadejdzie, zachwieje wiarą wielu wierzących. Czym będzie ta próba? Nie wiemy, choć spośród różnych form zafałszowania prawdziwej religijności wskazać możemy na oszustwo Antychrysta, polegające na uwielbieniu przez człowieka samego siebie zamiast Boga. Jeśli uwierzymy, że Bóg jest nam niepotrzebny, bo sami sobie wystarczamy, jeśli uwierzymy, że ktoś inny niż Chrystus może wypełnić nadzieje ludzkości, wówczas tajemnica bezbożności zacznie się w nas realizować.

Panie Jezu Chryste, udziel mi łaski Ducha Świętego, by rozjaśnił On ciemności mojego serca i umocnił wiarę w Ciebie.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła