Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Ap 22,1-7)

Wizja raju


Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już odtąd nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
I rzekł mi: „Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi się stać niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi”.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 95,1-2.3-5.6-7ab)

Refren: Marana tha! Przybądź, Panie Jezu!.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, +
wielkim królem nad wszystkimi bogami. *
W Jego ręku głębiny ziemi, szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 21,36)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 21,34-36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Błogosławieństwo niedostatku

Autor starotestamentowej Księgi Powtórzonego Prawa przypominał Izraelitom, żeby ciesząc się wspaniałością bogactw otrzymywanych od Boga, nie zapomnieli o Stwórcy: „A ty, gdy będziesz jadł i już się nasycisz, strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem” (Pwt 6, 11-12). Bogactwo i dostatek potrafią zmienić ludzkie serce w niewrażliwe na Boga lub bliźniego. Często myślimy: „Skoro mam wszystko, to sam o siebie zadbam. Niczego mi nie brakuje, więc najwyższy czas używać życia, o nic się zbytnio nie martwiąc”. „Uważajcie […] na siebie” (Łk 21, 34) – napomina Jezus uczniów. Strzeżcie się iluzji samowystarczalności.

Panie Boże Wszechmogący, oby słowa, które mi dajesz, trwały zawsze w mojej pamięci. Pomóż mi miłować Cię całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił moich.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła