Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK II TYGODNIA ADWENTUPIERWSZE CZYTANIE  (Iz 41,13-20)

Bóg jest odkupicielem

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Ja, twój Bóg,
ująłem cię za prawicę
mówiąc ci: „Nie lękaj się,
przychodzę ci z pomocą”.
Nie bój się, robaczku, Jakubie,
nieboraku, o Izraelu!
Ja cię wspomagam, mówi Pan,
odkupiciel twój, Święty Izraela.
Oto Ja przemieniam cię w młocarskie sanie,
nowe, o podwójnym rzędzie zębów:
Ty zmłócisz i wykruszysz góry,
zmienisz pagórki w drobną sieczkę.
Ty je przewiejesz, a wicher je porwie
i trąba powietrzna rozmiecie.
Ty natomiast rozradujesz się w Panu,
chlubić się będziesz w Świętym Izraela.
Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma!
Ich język wysechł już z pragnienia.
Ja, Pan, wysłucham ich,
nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela.
Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach
i źródłom wód w pośrodku nizin.
Zamienię pustynię na pojezierze,
a wyschniętą ziemię na wodotryski.
Na pustyni zasadzę cedry,
akacje, mirty i oliwki;
rozkrzewię na pustkowiu cyprysy,
wiązy i bukszpan obok siebie.
Ażeby widzieli i poznali,
rozważyli i pojęli wszyscy,
że ręka Pana to uczyniła,
że Święty Izraela tego dokonał.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 145,1 i 9,10-11,12-13ab)

Refren: Pan jest łagodny i bardzo łaskawy.

Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Iz 45,8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę,
niech jak deszcz spłynie z obłoków,
niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 11,11-15)

Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do tłumów:
„Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
Kto ma uszy, niechaj słucha”.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Krew męczenników posiewem chrześcijan

Wypowiedź Jezusa o królestwie niebieskim doznającym gwałtu i zdobywanym przez gwałtowników należy do jednych z trudniejszych miejsc interpretacyjnych Nowego Testamentu. Wzmiankę o gwałtownikach we wczesnym Kościele kojarzono z ascezą, czyli praktyką wyrzeczenia i umartwienia. Królestwo Boże zdobywają ci, którzy wytrwale walczą ze swoimi słabościami i namiętnościami. Wśród różnych sposobów rozumienia tej wypowiedzi przeważa dziś pogląd, że Jezus miał na myśli królestwo niebieskie doznające gwałtu ze strony przeciwników Chrystusa i Jana Chrzciciela. Opór, niezgoda i wrogość są wciąż obecne w historii Kościoła, który raz po raz doznaje gwałtów i prześladowań. Zgodnie jednak ze znanym stwierdzeniem żyjącego na przełomie II i III wieku Tertuliana „krew męczenników jest posiewem chrześcijan” i przynosi owoce wręcz odwrotne do zamierzonych przez prześladowców.

Wszechmogący Boże, za wstawiennictwem św. Łucji, dziewicy i męczennicy, proszę Cię, abyś ożywił we mnie gorliwość wiary. Spraw, abym za jej przykładem postępował jak dziecko światłości.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła