Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK II TYGODNIA ADWENTUPIERWSZE CZYTANIE  (Iz 48,17-19)

Gdyby Izrael zachowywał przykazania Boże, nie zostałby odrzucony

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel,
Święty Izraela:
„Jam jest Pan, twój Bóg,
pouczający cię w tym, co pożyteczne,
kierujący tobą na drodze, którą kroczysz.
O gdybyś zważał na me przykazania,
stałby się twój pokój jak rzeka,
a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.
Twoje potomstwo byłoby jak piasek,
i jak jego ziarnka twoje latorośle.
Nigdy by nie usunięto ani wymazano
twego imienia sprzed mego oblicza!”

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 1,1-2,3,4.6)

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.

Błogosławiony człowiek,
który nie idzie za radą występnych, +
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców.
Lecz w prawie Pańskim upodobał sobie +
i rozmyśla nad nim dniem i nocą. *

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdzie Pan, Książę pokoju,
wyjdźcie mu na spotkanie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 11,16-19)

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do tłumów:
„Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili». Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Zaufanie do drugiego

Sposób rozmawiania we własnym gronie o innych ludziach oraz umiejętność dostrzegania i chwalenia dobra w drugim człowieku uczą empatii. Jeśli dzieci, przebywając w obecności swoich rodziców lub nauczycieli, słyszą z ich ust nieustanne narzekania, to z pewnością przejmują od nich takie podejście do życia. Zdaniem pewnego duńskiego filozofa słowa, jakich używamy, i to, co opowiadamy o innych, stanowią podstawę wpojenia dzieciom umiejętności znalezienia się w sytuacji drugiego człowieka. Dziecko w naturalny sposób ufa drugiemu. Warto pielęgnować postawę zaufania w rodzinach i nie podkopywać jej złym słowem i przykładem.

Jezu, wspieraj mnie, bym zawsze widział dobro w drugim człowieku. Umacniaj rodziców w trudzie wychowania dzieci. Udziel im łaski cierpliwości, mądrości oraz umiejętności w przekazywaniu wartości.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła