Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA I TYGODNIA ADWENTUPIERWSZE CZYTANIE  (Iz 25,6-10a)

Pan Bóg zaprasza na ucztę mesjańską i otrze łzy z każdego oblicza

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

W owym dniu:
Pan Zastępów przygotuje
dla wszystkich ludów na tej górze
ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win,
z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win.
Zedrze On na tej górze zasłonę,
zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów,
i całun, który okrywał wszystkie narody.
Raz na zawsze zniszczy śmierć.
Wtedy Pan Bóg otrze
łzy z każdego oblicza,
odejmie hańbę swego ludu
po całej ziemi,
bo Pan przyrzekł.
I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg,
Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi;
oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność:
cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!
Albowiem ręka Pana
spocznie na tej górze.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 23,1-2a,2b-3,4, 5,6)

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić,
błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 15,29-37)

Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.
Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: „Żal Mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze”. Na to rzekli Mu uczniowie: „Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo?” Jezus zapytał ich: „Ile macie chlebów?” Odpowiedzieli: „Siedem i parę rybek”. Polecił ludowi usiąść na ziemi; wziął te siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Jezus i tłumy

Jeden z hymnów brewiarzowych, którymi Kościół modli się podczas Nieszporów, w niezwykły sposób opowiada o Chrystusie i o nas: „Jezu otoczony rzeszą / Kalek, ślepców, trędowatych, / Ciał niemocą naznaczonych, / Dusz błądzących po bezdrożach. // Jezu, któryś miał przyjaciół / Wśród celników, jawnogrzesznic, / Któryś szukał pogardzanych, / Zeszpeconych plamą winy. // Jezu, okaż miłosierdzie / Nam, potomkom tamtych ludzi / I podobnym do nich w nędzy, / Co przyzywa Twej litości”. Górą, na którą Jezus wszedł i gdzie uzdrawiał, jest Kościół, stwierdza Orygenes w Komentarzu do Ewangelii Mateusza i mówi, że tam, gdzie zasiada Syn Boży, przychodzą dziś tłumy,. „Niektórzy z nich są głusi na obietnice, które im zostały dane. Inni są ślepi na duszy i nie widzą prawdziwego światła. Inni są chromi – niezdolni postępować w kierunku wskazanym przez rozum. Jeszcze inni są ułomni – nie potrafią skutecznie działać. Wszyscy oni przychodzą na górę, gdzie siedzi Jezus. Ci, którzy nie zbliżają się do Jezusa, nie doznają uzdrowienia”.

Jezu, kiedy dzień się kończy, / A przybliża się nieznane, / Bądź nam światłem gorejącym / Wśród ciemności tego świata. // Jezu, Ciebie, Twego Ojca / I Pocieszyciela Ducha, / Niech wysławia miłość nasza / Przez pokorny hołd modlitwy (Liturgia godzin). Panie, proszę, obdarz mnie łaską uzdrowienia, bym widział Twoje światło i podążał za nim.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła