Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA I TYGODNIA ADWENTU


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 25, 6-10a)

Pan Bóg zaprasza na ucztę mesjańską i otrze łzy z każdego oblicza

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23, 1-2a,2b-3,4, 5,6)

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie. *
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić,
błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 15, 29-37)

Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego nóg, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.
Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu uczniowie: «Skąd tu, na pustkowiu, weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum?» Jezus zapytał ich: «Ile macie chlebów?». Odpowiedzieli: «Siedem i parę rybek». A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Jezus i tłumy

Jeden z hymnów brewiarzowych, którymi Kościół modli się podczas Nieszporów, w niezwykły sposób opowiada o Chrystusie i o nas: „Jezu otoczony rzeszą / Kalek, ślepców, trędowatych, / Ciał niemocą naznaczonych, / Dusz błądzących po bezdrożach. // Jezu, któryś miał przyjaciół / Wśród celników, jawnogrzesznic, / Któryś szukał pogardzanych, / Zeszpeconych plamą winy. // Jezu, okaż miłosierdzie / Nam, potomkom tamtych ludzi / I podobnym do nich w nędzy, / Co przyzywa Twej litości”. Górą, na którą Jezus wszedł i gdzie uzdrawiał, jest Kościół, stwierdza Orygenes w Komentarzu do Ewangelii Mateusza i mówi, że tam, gdzie zasiada Syn Boży, przychodzą dziś tłumy,. „Niektórzy z nich są głusi na obietnice, które im zostały dane. Inni są ślepi na duszy i nie widzą prawdziwego światła. Inni są chromi – niezdolni postępować w kierunku wskazanym przez rozum. Jeszcze inni są ułomni – nie potrafią skutecznie działać. Wszyscy oni przychodzą na górę, gdzie siedzi Jezus. Ci, którzy nie zbliżają się do Jezusa, nie doznają uzdrowienia”.

Jezu, kiedy dzień się kończy, / A przybliża się nieznane, / Bądź nam światłem gorejącym / Wśród ciemności tego świata. // Jezu, Ciebie, Twego Ojca / I Pocieszyciela Ducha, / Niech wysławia miłość nasza / Przez pokorny hołd modlitwy (Liturgia godzin). Panie, proszę, obdarz mnie łaską uzdrowienia, bym widział Twoje światło i podążał za nim.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła