Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK V TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 11,29-32;12,19)

Zapowiedź podziału królestwa Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achiasz z Szilo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu.
Wtedy Achiasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na dwanaście części i powiedział Jeroboamowi: „Weź sobie dziesięć części, bo tak rzekł Pan, Bóg Izraela: «Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela»”.
Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dziś dzień.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 81,10-11ab.12-13.14-15)

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj Mnie, mój ludu.

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu: *
nie był Mi posłuszny Izrael.
Zostawiłem ich przeto twardym ich sercom, *
niech postępują według zamysłów swoich.

Gdyby mój lud Mnie posłuchał, *
a Izrael kroczył moimi drogami:
natychmiast bym zgniótł ich wrogów *
i obrócił rękę na ich przeciwników.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Dz 16,14b)

Aklamacja:  Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja:  Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 7,31-37)

Uzdrowienie głuchoniemego

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął Go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.
I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Otwarcie na Boga

Ewangelista zauważa, że kiedy Jezus uzdrowił człowieka głuchoniemego, „natychmiast otworzyły się jego uszy i zostały rozwiązane więzy jego języka” (Mk 7, 35). Chrześcijanie przez wieki dostrzegali w tej scenie obraz chrztu świętego. To właśnie w tym sakramencie Chrystus otwiera grzesznego człowieka na działanie łaski i obdarowuje go nowym życiem. Dzięki chrztowi każdy z nas może usłyszeć słowo Boże i jest wezwany, by głosić je innym. Ten sakrament uzdalnia do miłości wzajemnej według miary danej przez Jezusa: „Podobnie jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34). Łaska chrztu inspiruje również do dawania świadectwa wierze w godzinie próby.

Dobry Boże, dziękuję Ci za chrzest święty, przez który stałem się Twoim umiłowanym dzieckiem. Dziękuję Ci też szczególnie za moich rodziców i rodziców chrzestnych oraz za wszystkie osoby, dzięki którym mogłem wzrastać w wierze.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła