Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK VII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE (Jk 5,9-12)

Cierpliwość i wytrwanie

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami.
Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.
Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze „tak” niech będzie „tak”, a „nie” niech będzie „nie”, abyście nie popadli pod sąd.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 103,1-2.3-4.8-9.11-12)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął od nas nasze winy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 17,17ba)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 10,1-12)

Nierozerwalność małżeństwa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj.
Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?”
Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”.
Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek nich nie rozdziela”.
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Jedność

Kościół niezmiennie odwołuje się do słów Jezusa o nierozerwalności małżeństwa. W dyskusji z faryzeuszami Mistrz z Nazaretu wyjaśnia, że trwała wspólnota życia, którą tworzą małżonkowie, była w planach Bożych od samego początku. Jedność męża i żony jest wolą Bożą, a nie tylko ludzkim wymysłem. „Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10, 9) – to punkt kulminacyjny wypowiedzi Jezusa. Słowa te słyszą małżonkowie podczas ceremonii ślubnej. Także dlatego, by nie patrzyli na wydarzenia ich życia tylko w kategoriach ludzkich, te bowiem bywają zwodnicze, ale spróbowali dostrzec w swoim byciu jednością zamysł Boży.

Jezu Chryste, Ty pragniesz uświęcić ludzką miłość i uczynić ją sposobem wypełniania woli Bożej. Wspomagaj małżonków w ich trudach. Wspieraj także i mnie, bym nigdy nie przyczynił się do rozpadu małżeństwa.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła