Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK VIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE (1 P 1,10-16)

Proroctwa podtrzymują naszą nadzieję

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.

Najmilsi:
Nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.
Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98,1.2-3ab.3c-4)

Refren: Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 10,28-31)

Nagroda za wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Stan posiadania

Co oznacza zostawić wszystko dla Boga? Ksiądz Józef Tischner wyjaśniał, że religijne doświadczenie własności polega na tym, że wszystko jest nasze, a jednocześnie wszystko nie jest nasze. Jeśli my sami jesteśmy Boga, wszystko, co jest Boga, jest też i nasze. Jeśli nie jesteśmy Boga, wówczas właściwie nic nie jest nasze. Wtedy to nie my posiadamy rzeczy, lecz rzeczy posiadają nas, i nie wiadomo do końca, czy człowiek jest własnością auta, czy auto człowieka.

Panie Jezu, proszę Cię dziś za ludzi zniewolonych przywiązaniem do rzeczy materialnych. Uczyń ich wolnymi, uzdrów ich serca z nieuporządkowanych pragnień i chroń przed pokusą chciwości.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła