Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Jr 18,1-6)

Przypowieść o garncarzu

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: „Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa”.
Zstąpiłem do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi.
Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: „Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? - rzekł Pan. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 146,1-2.3-4.5-6ab)

Refren: Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.

Chwal, duszo moja, Pana. *
Będę chwalił Pana do końca swego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, *
dopóki istnieję.

Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Gdy duch go opuści, znowu w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.

Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Dz 16,14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 13,47-53)

Przypowieść o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do tłumów:
„Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Sąd

Biblijne teksty o Sądzie Ostatecznym mogą budzić niepokój: Czy aby na pewno znajdę się po tej dobrej stronie, wśród sprawiedliwych? A jeśli nie, to co? Warto zmierzyć się ze swoim lękiem, dostrzec, dlaczego boję się stanąć w prawdzie o sobie przed Bogiem. Bywa, że niepokój jest głosem sumienia, które słusznie wzywa do nawrócenia. Ale strach może mieć przyczynę także w nieprawdziwym obrazie Boga i przekonaniu, że On tylko czeka, by odpłacić „sprawiedliwie” za nasze pomyłki i grzechy. Tymczasem Jezus wielokrotnie zapewniał, że wolą Bożą jest nasze zbawienie. Jeśli więc czegoś już się bać, to tego, byśmy sami nie skazali się na potępienie przez radykalne odrzucenie Bożej miłości i odwrócenie się od Zbawcy.

Duchu Święty, napełnij moje serce darem Bożej bojaźni, który pomaga tak kształtować życie, by przez miłość upodabniało się do życia Jezusa.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła