Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (2 Tes 2,1-3a.14-17)

Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi.
Po to wezwał was przez głoszenie nasze Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 96,10.11-12.13)

Refren: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.

Głoście wśród ludów, *
że Pan jest królem.
On tak świat utwierdził, że się nie zachwieje; *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Hbr 4,12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 23,23-26)

Biada obłudnikom

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus przemówił tymi słowami:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Groźna choroba duszy

Obłuda to groźna choroba duszy, która atakuje wszystkich, bez wyjątku. Naiwnością byłoby sądzić, że obłudni są tylko jacyś „oni”, zwykle stojący wyżej od nas. Obłuda atakuje, kiedy zaczynasz pozwalać sobie na kłamstwo. Początkowo są to zwykle niby nic nieznaczące półprawdy. Żeby lepiej wypaść, mieć spokój, pokazać się. Obłudnik gra na scenie rolę kogoś, kim nie jest. Niestety, obłuda jest zaraźliwa – trzymając się blisko człowieka obłudnego, coraz częściej zaczynasz posługiwać się kłamstwem, niedomówieniem, manipulacją. Dzisiejszy patron, św. Augustyn, nazywał ją występkiem diabelskim, bo obłudnik ustawicznie dąży do tego, żeby zwodzić i mącić.

Panie Jezu, strzeż mnie przed groźną pokusą obłudy. Dopomóż żyć w Twoim świetle, bym nie bał się postępować w prawdzie.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła