Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Jr 26,1-9)

Jeremiasz skazany na śmierć

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza:
„To mówi Pan: «Stań na dziedzińcu domu Pana i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu Pana oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem ci im oznajmić; nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi, Mnie zaś ogarnie żal nad nieszczęściem, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki.
Powiesz im: To mówi Pan: Jeżeli nie będziecie Mi posłuszni, postępując według mojego Prawa, które wam ustanowiłem, i jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Szilo, a z tego miasta uczynię przekleństwo dla wszystkich narodów ziemi»”.
Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu Pana. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: „Musisz umrzeć! Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że z tym domem stanie się to, co z Szilo, a miasto to ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe?” Cały lud zgromadził się dokoła Jeremiasza w domu Pana.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 69,5.8-10.14)

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Liczniejsi od włosów na mej głowie *
są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu.
Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani, *
czy mam oddać to, czego nie zabrałem?

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, *
Dla braci moich stałem się obcym
i cudzoziemcem dla synów mej matki. +
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie, *
w czas łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (1 P 1,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Pana trwa na wieki,
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 13,54-58)

Jezus nieprzyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali:
„Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Miriam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?” I powątpiewali o Nim.
A Jezus rzekł do nich: „Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony”. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Jedyny Syn Maryi

Co jakiś czas pojawiają się informacje o „sensacyjnych” odkryciach dotyczących krewnych Jezusa. Zwykle dowiadujemy się z nich, że Jezus nie był jedynym dzieckiem Maryi i Józefa. Tak twierdzą również świadkowie Jehowy, uważając, że Jezus miał co najmniej sześcioro rodzeństwa. Jednym z argumentów przytaczanych dla poparcia tej hipotezy jest fragment Ewangelii, gdzie zostają wymienieni z imienia Jego bracia oraz wspomniane siostry. Kościół nigdy nie akceptował tego typu twierdzeń. Po pierwsze dlatego, że w krajach semickich nazywano braćmi i siostrami również kuzynostwo. Po drugie, przynajmniej kilka wydarzeń opisanych w Ewangelii świadczy, że Jezus był jedynym dzieckiem Maryi. Jest to chociażby testament z krzyża, gdzie Jezus, jedyny syn Maryi, oddał matkę w opiekę Janowi. Co więcej, poważni świadkowie wiary pierwszych wieków chrześcijaństwa z przekonaniem odrzucali domysły o tajemniczych dzieciach Maryi i Józefa.

Panie Jezu, umocnij moją wiarę i chroń mnie przed pokusą łatwowiernego ulegania twierdzeniom sprzecznym z wiarą Kościoła. Niech Duch Święty prowadzi mnie do poznania Prawdy.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła