Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Prz 3,27-35 )

Pouczenia o życiu społecznym

Czytanie z Księgi Przysłów.

Synu mój: Pracownikom nie odmawiaj zapłaty, gdy masz możność działania. Nie mów bliźniemu: „Idź sobie, przyjdź później, dam jutro”, gdy możesz dać zaraz.
Nie spiskuj przeciw bliźniemu, gdy mieszka przy tobie beztrosko. Niesłusznie nie sprzeczaj się z nikim, o ile ci zła nie wyrządził. Nie zazdrość krzywdzicielowi, nie skłaniaj się ku jego drogom.
Bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie. Przekleństwo Pana na domu występnego, On błogosławi mieszkanie uczciwych; On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski. Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 15,1-2.3-4.5)

Refren: Prawy zamieszka na Twej górze świętej.

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, +
kto nie czyni bliźniemu nic złego, *
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który cześć Bogu oddaje.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, *
kto nie daje pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 5,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 8,16-18)

Przypowieść o lampie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do tłumów:
„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Słuchać, żeby usłyszeć

„Uważajcie więc, jak słuchacie” (Łk 8, 18). Jeśli nie potrafimy słuchać, wówczas z trudnością rozumiemy świat i innych ludzi. Osoby nieumiejące słuchać irytują, trudno z nimi wytrzymać. Słuchanie w odróżnieniu od słyszenia, będącego odbieraniem dźwięków z otoczenia, jest związane z podjęciem wysiłku i zaangażowaniem w relację. Aktywne słuchanie prowadzi nie tylko do zdobycia informacji, ale i do poznania punktu widzenia oraz intencji rozmówcy. Jak zatem słuchamy słów Jezusa? Czy słuchamy ich z wiarą i posłuszeństwem, czyli z pragnieniem, by je przyjąć i wypełnić? Czy szanujemy Tego, który do nas mówi?

Oby głos Twój, Panie, dobiegł do uszu moich. Obym pragnął przyjąć i wypełnić wolę Twoją, Boże, ukrytą w słowach Twoich. Obym kochał Ciebie, Chryste, który jesteś Słow

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła