Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (1 Kor 4,1-5)

Chrystus ujawni zamiary serc

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny.
Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 37,3-4.5-6.27-28ab.39-40)

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu, *
a On spełni pragnienia twego serca.

Powierz Panu swą drogę, *
zaufaj mu, a On sam będzie działał.
On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, *
a prawość twoja jak blask południa.

Odstąp od złego, czyń dobrze, *
abyś mógł przetrwać na wieki.
Gdyż Pan miłuje sprawiedliwość *
i nie opuszcza swych świętych.

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga i wyzwala, +
wyzwala od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 8,12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 5,33-39)

Nowość nauki Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa:
„Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją”.
Jezus rzekł do nich: „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli”.
Opowiedział im też przypowieść: „Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego.
Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: «Stare jest lepsze»”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Iść do końca za Jezusem

Nawrócenie wymaga zdecydowanego odcięcia się od zła i grzechu. W symboliczny sposób wyraża to starotestamentalna opowieść o zniszczeniu Sodomy. „Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy” (Rdz. 19, 17) – taki rozkaz usłyszał Lot i jego rodzina z ust aniołów, którzy wyprowadzili ich z mającego ulec zagładzie miasta. Żona Lota, nieposłuszna temu poleceniu, obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Podobny nakaz formułuje Jezus: „Ten, kto przyłożył rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie jest przydatny w królestwie Bożym” (Łk 9, 62).Przypowieść o naprawianiu nowego ubrania łatą ze starego można rozumieć jako przestrogę przed próbą budowania kompromisu z grzechem. Jeśli doświadczyłeś łaski nawrócenia, a Bóg dał ci wolność od grzechu, nie wracaj nigdy do starego życia.

Panie, nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. A jeśli przydarzy mi się grzech i upadek, proszę Cię pokornie, pochyl się nade mną z miłosierdziem i wyciągnij swą prawicę, aby mnie uratować.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła