Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Kol 3,12-17)

Miłość jest więzią doskonałości

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.

Bracia:
Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek byście działali słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 150,1-2.3-4.5)

Refren: Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana.

Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
chwalcie za niezmierzoną Jego wielkość.

Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
chwalcie na strunach i flecie.

Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, *
chwalcie na cymbałach brzęczących:
Wszystko, co żyje, *
niechaj chwali Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (1 J 4,12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 6,27-38)

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

Boża miara miłości

Co jest miarą miłości Boga do człowieka? To, że go stworzył oraz wyrwał z niewoli śmierci. Uczynił to przez swojego Syna, w mocy Ducha Świętego. W swoim Synu Bóg nie tylko ukazuje, że miarą Jego miłości do człowieka jest przebaczenie, lecz także wzywa, abyśmy Jego miarę uczynili swoją. Po tym poznają, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, gdy będziemy się wzajemnie miłowali. Bez wyjątku. Bo nawet po ludzku patrząc, nikt o zdrowych zmysłach nie pragnie nieszczęścia drugiego człowieka. Częściej jest to co najwyżej obojętność. Lecz serce, które doświadcza miłości, jest napełnione pragnieniem dobra innych ludzi. W sakramencie pokuty doświadczył tego każdy z nas, niejednokrotnie. Kiedy przychodzimy z naszymi grzechami, Bóg kocha nas miłością nieprzyjaciół, ponieważ grzech czyni nas nieprzyjaciółmi Boga. Ta miłość czyni nas na nowo Jego przyjaciółmi. Uzdalnia do praktykowania tego samego wobec wszystkich ludzi, bez wyjątku.

Zadziwia mnie, Panie, miara Twojej miłości do człowieka. Chcę Cię za to wysławiać przez wysiłek jej praktykowania. Niech utwierdza mnie w tym dobro z tego płynące.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła