Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA (czytania z dnia)

SOBOTA I TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (Hbr 4,12-16)

Jezus wielki arcykapłan

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19,8-9.10 i 15)

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, +
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. *
Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 2,17)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 2,13-17)

Powołanie Mateusza

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?”

Jezus usłyszał to i rzekł do nich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Lekarz grzeszników


Lewi kradł, a ponadto zdradzał swój lud, współpracując z okupantem. Nie udawał jednak niewinnego, był świadom swoich win, które oddzielały go od Boga i bliźnich. Dlatego nie opierał się, gdy Jezus na niego spojrzał i wezwał do swojej wspólnoty. Chory, jeśli uzna swoją niemoc, szuka lekarza. Grzesznik, jeśli nie popełnia błędu usprawiedliwiania samego siebie, szuka Jezusa. Bo wie, że On jest jedynym lekarzem, który może przywrócić zdrowie duszy. Dlatego chce być blisko Niego, przekonany, że nie zostanie odrzucony. I doświadcza czegoś więcej: mimo swoich wad i słabości Bóg zaprasza go do udziału w Jego wielkich tajemnicach. Choćby w tajemnicy Eucharystii. Stan mojej słabości to nie przeszkoda, ale mobilizacja, aby być jak najbliżej Boga. Bo On przyszedł leczyć grzeszników.

Ani Ty, Panie, nie chcesz mnie widzieć siedzącego w moich grzechach, ani ja sam tego nie chcę. Boże mój, podnieś mnie!

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła