Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA (czytania z dnia)

PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (Hbr 9,15.24-28)

Ofiara Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:
Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.
Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie.
A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6)

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy dźwięku rogu: *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Tm 1,10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 3,22-30)

Chrystus przeciw szatanom

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnier-stwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Skutki kłamstwa

Różne rzeczy mówili ludzie o Jezusie: że zwariował (por. Mk 3, 21), że jest oszustem zwodzącym tłumy (por. Mt 27, 63), że to żarłok i pijak (por. Mt 11, 19). I największe kłamstwo: że w swoich dziełach współpracuje ze złymi duchami. Do dziś nie umilkły niepochlebne opinie na Jego temat. Nie zmalały rzesze bluźnierców przypisujących Mu wyssane z palca rzeczy. Zawsze w tych przypadkach w tle pojawia się strach przed uznaniem Jego prawdziwego bóstwa. Przed przyjęciem Prawdy, która wyzwala. Zły jest ojcem kłamstwa i będzie nam podsuwał przekonujące wymówki, aby nie uznać i nie przyjąć całej prawdy słów i czynów Jezusa. Pójście za tym kłamstwem zamyka mnie na działanie Ducha Świętego, który daje świadectwo, że Jezus jest Chrystusem, jednorodzonym Synem Bożym, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Zamykając się na tę prawdę, dokonuję wyboru, który prowadzi mnie na ścieżkę, gdzie nie ma życia, bo nie ma odpuszczenia.

Przymnóż mi, Panie, wiary, abym postępował drogą Twojej prawdy, otwierał się na działanie Ducha Świętego i wydawał swoim życiem plon na życie wieczne.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła