Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK III TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (Hbr 10,1-10)

Ofiara Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:
Prawo, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.
Przeto przychodząc na świat, mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”.
Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twojąę. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną.
Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 40,2 i 4ab.7-8a.10.11)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana, +
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę”.

Głosiłem Twą sprawiedliwość *
w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 3,31-35)

Prawdziwi krewni Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”.

Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Oto słowo Pańskie.

 
KOMENTARZ

Nowa rodzina Jezusa

Mówią Jezusowi, że Jego Matka i bracia stoją na zewnątrz i chcą Go widzieć. Jezus nie od razu na to odpowiada. Chłodny dystans wobec bliskich rani naszą wrażliwość: przecież tam jest Jego Matka! Tymczasem Jezus chce w tej scenie wyjawić nam warunek przynależności do Jego nowej rodziny, którą właśnie tworzy. Każe nam na to spojrzeć tym samym przenikliwym wzrokiem, jakim patrzył na siedzących dokoła. Nowa rodzina Jezusa rodzi się dzięki słowu Dobrej Nowiny. Ono ma moc stwarzania nowej relacji z Bogiem: staję się kimś najbliższym Jezusowi, gdy z wiarą słucham Jego słowa i gdy z posłuszeństwem wiary na nim buduję moje życie. Jezus jakby chciał mi dziś powiedzieć, abym popatrzył na Maryję, moją Matkę, bo Ona sprostała w swoim życiu zasadom przynależności do Jegoj nowej rodziny. Dlatego Maryja może być dla każdego z nas wzorem nowej Matki i nowej Uczennicy Jezusa.

Maryjo, ucz mnie, jak słuchać słowa Bożego i wypełniać je w moim życiu. Bądź mi w tym bliskim wzorem i wspomagaj z matczyną troską.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła