Czytania

Strona główna Czytania

NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS

3 STYCZNIAPIERWSZE CZYTANIE  (1 J 2,29-3,6)

Chrystus objawił się po to, aby zgładzić grzechy

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy,
to uznajcie również, że każdy,
kto postępuje sprawiedliwie,
pochodzi od Niego.
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:
i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna,
że nie poznał Jego.
Umiłowani,
obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.
Wiecie, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję,
uświęca się, podobnie jak On jest święty.
Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia,
ponieważ grzech jest bezprawiem.
Wiecie, że On się objawi po to,
aby zgładzić grzechy,
w Nim zaś nie ma grzechu.
Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy,
żaden zaś z tych, którzy grzeszą,
nie widział Go ani Go nie poznał.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98,1,3cd-4,5-6)

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy dźwięku rogu, *
na oczach Pana i Króla się radujcie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 1,14.12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.
Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (J 1,29-34)

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzechy świata

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Żyć w Miłości Bożej

Jan daje świadectwo o Jezusie na podstawie tego, co widział. Gdy ujrzał „Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica i pozostał na Nim”, wiedział, że ma przed sobą prawdziwego Mesjasza. Zapowiedź Boga spełniła się na jego oczach. Mesjańska działalność Jezusa jest działaniem w mocy Ducha Świętego, który zstąpił na Niego w momencie chrztu w Jordanie. Jest to zatem działanie w Miłości na chwałę Ojca i dla pożytku wiecznego nas wszystkich. Duch Święty jest Miłością, jaką Ojciec przekazuje Synowi i jaką jednocześnie Syn oddaje Ojcu. Tego Ducha Jezus przekazuje nam we chrzcie. Dlatego w Nim ma być zanurzone moje życie. To jest skutek Bożego Narodzenia: Jezus zanurzył mnie w tej Miłości, bo stałem się dzieckiem Bożym. Mam więc żyć i działać w Miłości.

Jezu, Ty ochrzciłeś mnie swoim Duchem. Naucz mnie żyć w posłuszeństwie Miłości, bez której nie mogę być dzieckiem Bożym.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła