Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO, KAPŁANA (czytania z dnia)

CZWARTEK III TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (Hbr 10,19-25)

Wezwanie do wytrwania

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia, mamy pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez Krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą.
Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 24,1-2.3-4ab.5-6)

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 119,105)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich
i światłem na mojej ścieżce.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 4,21-25)

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus mówił ludowi:
„Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

I mówił im: „Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma”.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Umieć słuchać

Człowiek każdej epoki ma problemy ze słuchaniem. Bez tego trudno nawiązać wartościową relację, zwłaszcza z Bogiem. Słuchanie Boga poprzedza odpowiedź wyrażająca się w życiowym posłuszeństwie. On chce, by Jego słowo zamieszkało w moim sercu z całym swym bogactwem. Wówczas to Jego słowo, które wypływa z niepojętej miłości do mnie, stanie się światłem pozwalającym zrozumieć prawdę o mnie samym i o świecie, w którym żyję. Ukaże mi rzeczywistość królestwa przygotowanego przez Jezusa. Słowo, którego słucham, jest źródłem mojego wzrastania. Jeśli słucham świata i daję posłuch ludzkim opiniom bardziej niż Bożej prawdzie, tracę to, co otrzymałem: wiarę.

Jakże potrzebuję, Panie, cierpliwego otwierania mojego serca na Twoje słowo. Wspomóż mnie, by moje życie było owocne jak życie św. Jana Bosko.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła