Czytania

Strona główna Czytania

4 STYCZNIAPIERWSZE CZYTANIE  (1 J 3,7-10)

Chrześcijanin nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu;
kto postępuje sprawiedliwie,
jest sprawiedliwy,
tak jak On jest sprawiedliwy.
Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.
Syn Boży objawił się po to,
aby zniszczyć dzieła diabła.
Każdy, kto narodził się z Boga,
nie grzeszy,
gdyż trwa w nim nasienie Boże;
taki nie może grzeszyć,
bo narodził się z Boga.
Dzięki temu można rozpoznać
dzieci Boga i dzieci diabła:
każdy, kto postępuje niesprawiedliwie,
nie jest z Boga,
jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98, 1, 7-8, 9)

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości.

W obliczu Pana, który nadchodzi, *
bo przychodzi osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Hbr 1,1-2)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (J 1,35-42)

Znaleźliśmy Mesjasza

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” (to znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas” (to znaczy: Piotr).

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Wskazywać na Jezusa
 
Do tej pory dla dwóch uczniów mistrzem był Jan Chrzciciel. Jego świadectwo skłoniło ich
do pójścia za Jezusem. Jan doświadczał szczęścia, wskazując innym drogę do zbawienia. Na tym polegała jego wielkość: zawsze wskazywał na Jezusa. Moje życie chrześcijańskie też ma być takie. Abym mógł jednak innych przyprowadzać do Jezusa, najpierw muszę postawić Go w centrum swojego życia. Odnajdywać szczęście w pomaganiu innym, aby znaleźli Jezusa lub przy Nim trwali. Zwłaszcza tym, za których z różnych względów jestem odpowiedzialny. Jezus pyta, ile jest dla mnie wart. Poznam to, pytając się każdego dnia, jakie miejsce zajmuje w moim życiu, gdzie mieszka. Chęć dzielenia się Nim z innymi będzie znakiem działania Ducha we mnie.
 

Dziękuję Ci, Panie, za ludzi, którzy swoim życiem wskazują mi drogę do Ciebie. Wspomagaj mnie, by moje życie zawsze było ukierunkowane na Ciebie, a przez to było pomocą dla szukających Ciebie.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła