Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. RAJMUNDA Z PENYAFORT PREZBITERA

7 STYCZNIAPIERWSZE CZYTANIE  (1 J 3,22-4,6)

Badajcie duchy, czy są z Boga

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
O co prosić będziemy,
otrzymamy od Boga,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania
I czynimy to, co się Jemu podoba.
A przykazanie Jego zaś jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał.
Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.
Umiłowani,
nie dowierzajcie każdemu duchowi,
ale badajcie duchy, czy są z Boga,
gdyż wielu fałszywych proroków
pojawiło się na świecie.
Po tym poznajecie Ducha Bożego:
każdy duch,
który uznaje,
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele,
jest z Boga.
Każdy zaś duch,
który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga;
i to jest duch Antychrysta,
który - jak słyszeliście - nadchodzi
i już teraz przebywa na świecie.
Wy, dzieci,
jesteście z Boga i zwyciężyliście ich,
ponieważ większy jest Ten, który w was jest,
od tego, który jest w świecie.
Oni są ze świata,
dlatego mówią tak, jak mówi świat,
a świat ich słucha.
My jesteśmy z Boga.
Ten, który zna Boga, słucha nas.
Kto nie jest z Boga, nas nie słucha.
W ten sposób poznajemy ducha
prawdy i ducha fałszu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 2,7-8,10-11)

Refren: Dam Ci narody w Twoje posiadanie.

Wyrok Pański ogłoszę: +
On rzekł do mnie: „Jesteś Synem moim, *
Ja zrodziłem dziś Ciebie,
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje”.

A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się sędziowie ziemi.
Służcie Panu z bo jaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 4,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 4,12-17.23-25)

Bliskie jest królestwo niebieskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, Zajordanie,
Galileja pogan.
Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło”.
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.
I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZŚwiatło Ewangelii

Pierwszą publiczną czynnością Jezusa jest głoszenie słowa o zbawieniu, czyli o obecności królestwa. Słowo to kieruje do tych, którzy żyją pogrążeni w ciemności. Spełnia się w ten sposób proroctwo Zachariasza o świetle, którego nadejście rozświetli życie zamieszkujących mroczną, beznadziejną krainę śmierci. Usłyszenie Dobrej Nowiny oraz przyjęcie jej do serca i umysłu jest niezbędne, aby uwierzyć. A wiara jest konieczna, aby Jezus mógł prostować w człowieku to, co w duszy lub ciele pokręcone, co przeszkadza w drodze do królestwa. Jezus ze swoją boską mocą chce być obecny w moim życiu. Tylko On pozwoli mi poznać, co czyni mnie mieszkańcem mrocznej krainy grzechu i śmierci. Tylko On może mnie z tego wyzwolić. A potem pośle do różnych dzisiejszych „Galilei pogan”. Tam, gdzie mnie potrzebuje.

Daj, Panie, swojemu Kościołowi moc i wytrwałość w realizowaniu misji, którą sam mu powierzyłeś. Obym był gorliwym jego współpracownikiem jak św. Rajmund z Penyafort.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła