Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXVI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Za 8,20-23)

Narody będą szukały prawdziwego Boga

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza.

To mówi Pan Zastępów:
„W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta idąc do drugiego będą mówili: «Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów; i ja idę także». I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana”.
To mówi Pan Zastępów:
„W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc: «Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg »”.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 87,2-3.4-5.6-7)

Refren: Pan Bóg jest z nami: wszyscy się radujmy.

Gród Jego wznosi się na świętych górach. +
Umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
miasto Boże.

Wymienię Egipt i Babilon wśród tych, co mnie znają. +
Oto Filistea, Tyr i Etiopia, *
nawet taki kraj tam się narodził.
O Syjonie powiedzą: „Każdy człowiek urodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia”.

Pan zapisuje w księdze ludów: *
„Oni się tam narodzili”.
I tańcząc śpiewać będą: *
„Wszystkie moje źródła są w Tobie”.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mk 10,45)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 9,51-56)

Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.
Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”
Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Iść drogą Jezusa

Życie wiary nie jest samodzielnym wytyczaniem własnych horyzontów. Jest zmierzaniem do niebieskiego Jeruzalem, do pełni życia, drogą Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa zdążającego do Jerozolimy, gdzie ma się wypełnić to, co potrzebne dla naszego zbawienia. Dla Niego jest to przede wszystkim, krok po kroku, droga realizacji woli Ojca. Apostołowie natomiast chcą iść na skróty i tą samą drogą pragną prowadzić Jezusa. Chcą zbawiać po ludzku, wypełniać sprawiedliwość według własnej wizji, co w tym przypadku ma być wymierzeniem kary za nieprzyjęcie Jezusa w gościnę. Bóg nie po to stał się człowiekiem, aby nas karać. On chce wejść w nasze życie, ale szanuje naszą wolność i czeka na nasze zaproszenie. Jezus pokazuje, jak to uczynić, gdyż On wypełnia swoją misję w wolności, dobrowolnie oddaje swoje życie, nikt Mu go nie zabiera. Zaprasza nas, abyśmy i my życiową misję wypełniali w wolności i w stałej obecności Boga.

Dziękuję Ci, Jezu, że swoją konsekwencją w wypełnianiu woli Ojca uczysz mnie, na czym polega prawdziwa wolność. Niech Twój Duch pomaga mi to zrozumieć i umacnia w wiernym podążaniu za Tobą.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła