Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Rz 2, 1-11)

Sam Bóg jest sędzią ludzkich czynów


Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów.
Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty umkniesz potępienia Bożego? A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Boga, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Jego chce cię przywieść do nawrócenia?
Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności - życie wieczne; tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości - gniew i oburzenie.
Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze, najpierw Żyda, a potem Greka. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 9)

Refren: Każdemu oddasz według jego czynów.

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Jedynie w Bogu szukaj pokoju, duszo moja, *
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

W każdym czasie *
Jemu ufaj narodzie.
Przed Nim wylejcie wasze serca: *
Bóg jest naszą ucieczką.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 10, 27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 11, 42-46)

Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie:
«Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać.
Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku.
Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz».
On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada. Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie».


Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

 


Całościowe spojrzenie na dobro człowieka

Skupienie się tylko na zewnętrznych normach i prawach niesie ze sobą niebezpieczeństwo zapomnienia, dla czyjego i jakiego dobra zostały one ustanowione. Gubi się wtedy człowiek i jego prawdziwe dobro, zewnętrzna poprawność bierze górę nad dobrem ludzkiej duszy. Dzisiejsze Jezusowe mocne słowo jest wezwaniem do przebudzenia się z krótkowzroczności. Taka jednostronność jest niebezpieczna, bo może prowadzić do obłudy. Można się tak skupić nad jednym wymiarem rzeczywistości, że drugi staje się niewidoczny lub niewygodny. Grzech, zwłaszcza pychy, rozdziela. Wówczas świadectwo człowieka staje się nieautentyczne, nie pociąga innych. Słowo Jezusa odnawia, bo przywraca jedność. Jego „biada” jest wezwaniem do wyjścia z wygodnej postawy pychy i wejścia na drogę jedności życia, gdzie miłość Boża będzie się wyrażać nie tylko w sprawiedliwości, ale również w zewnętrznych aktach kultu. Na drogę jedności serca i czynów. 

Uzdolnij, Panie, moje oczy, aby widziały zawsze pełne dobro człowieka: moje i moich bliźnich. Umocnij mnie w trudzie walki o dobro duszy.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła