Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Rz 4, 13. 16-18)

Abraham wzorem wiary chrześcijan

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: «Uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga.» Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych, i to co nie istnieje, powołuje do istnienia.
On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: «Takie będzie twoje potomstwo».


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 105 (104), 6-7. 8-9. 42-43)

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
Pan jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.

Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.

Pamiętał bowiem o swym świętym słowie *
danym Abrahamowi, swojemu słudze.
I wyprowadził swój lud wśród radości, *
z weselem swoich wybranych.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 15, 26b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 12, 8-12)

Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy».


Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Przyjaźń z Duchem Świętym

Nasze zbawienie to dzieło całej Trójcy Świętej. W tym jednym działaniu Bożym każda z Osób ukazuje to, co jest Jej własne w Trójcy. W Bogu Ojcu zamysł miłości bierze początek, w Synu Wcielonym odnajduje swoją realizację, a w Duchu Świętym – swoje spełnienie. Dzisiejsza Ewangelia to pytanie o świadomość trynitarnego wymiaru mojego życia. Jezus chce otworzyć nas na odkrycie roli Ducha Świętego w zbawieniu. On jest Miłością Ojca i Syna, która daje wzrost na drodze do świętości. Ogniem, który wypala to, co słabe i grzeszne, abym upodabniał się do Chrystusa. Darem Zmartwychwstałego, aby czynił Jego dzieło zbawienia faktycznie owocnym we mnie. Odrzucić Ducha Świętego to zamknąć się na życie, które jest wieczne, to odrzucić Boga, który pragnie, abym nie zginął, lecz żył. Aby moja wolność szukała niestrudzenie tej Miłości i odpowiadała posłusznie życiem na natchnienia, które mi podsuwa.

Duchu Święty, bądź Miłością w moim sercu, abym codziennie odkrywał Twoje dzieło w swoim życiu, dzielił się Twoją radością z innymi i stawał się bardziej jednym z Ojcem w Jego Synu.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła