Czytania

Strona główna Czytania

ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW
- WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
PIERWSZE CZYTANIE
(Wj 23,20-23)

Anioł strzeże w czasie drogi

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Tak mówi Pan:
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wygładzę.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 91,1-6.10-11)

Refren: 
Aniołom kazał, by strzegli ciebie.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam”.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, *
pod Jego skrzydła się schronisz.

Wierność Jego jest puklerzem i tarczą; *
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Ani strzały za dnia lecącej, +
ani zarazy, co skrada się w mroku, *
ani moru niszczącego w południe.

Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na Wszystkich twych drogach.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 103,21)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie,
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę!

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 18,1-5.10)

Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Anioł Stróż, towarzysz naszej drogi

Rzeczywistość duchowa nie jest mniej realna niż świat materii. Świat duchowy stworzony przez Boga zakłada obecność w naszym życiu aniołów, istot duchowych, ambasadorów Boga, którzy pomagają iść drogą wypełniania woli Ojca. Aby to zauważyć i tym żyć, mamy stawać się jak dzieci, które są świadome i pewne miłości ich Ojca Niebieskiego. Dzieci, które wiedzą, że miłość wyraża się również w posłuszeństwie. Chrześcijanin powinien być posłuszny Duchowi Świętemu. To posłuszeństwo rozpoczyna się, gdy słuchamy rad Anioła Stróża, towarzysza naszej drogi. On zna wszystko, co naprawdę może nam zagrażać. Nie tylko wskazuje drogę, ale przede wszystkim broni nas przed prawdziwym złem. Przez posłuszeństwo wynikające z ufności stajemy się wielcy w rozumieniu Chrystusowym. Idziemy drogą prowadzącą do królestwa Bożego w dobrym towarzystwie.

Dziękuję Ci, Boże, za ten niezasłużony dar Twojej dobroci, jakim jest mój Anioł Stróż. Pragnę w posłuszeństwie jego radom realizować swoje dziecięctwo Boże.
www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła