Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (Rz 6, 19-23)

Po wyzwoleniu z grzechu oddać się na służbę Bogu

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.
Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć.
Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego jest życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6)

Refren: Błogosławiony, kto zaufał Panu.

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, +
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie;
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 12, 49)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię
i bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 12, 49-53)
 
Ewangelia powodem rozłamu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadani wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZOgień Chrystusowej miłości

Jezus, wcielony Syn Boży, mówi swoim uczniom, że został posłany przez Ojca, aby oczyścić i przebóstwić ludzkość. Jezus, tak samo w pełni Bóg, jak i człowiek, nie szuka cierpienia. Jego pragnieniem jest przynieść człowiekowi pokój, pojednanie z Ojcem. Świadomość drogi, którą trzeba przebyć, napełnia Jego serce udręką, bo cena Chrystusowego pokoju jest wielka. To Jego „chrzest” męki, wyraz miłości do końca. Jezus pragnie, aby taki ogień miłości zapłonął w każdym człowieku, bo to jedyny ogień, którego boi się diabeł. Jeśli ktoś da się uwieść podszeptom tego ojca kłamstwa, staje w opozycji do Boga i do innych ludzi z Nim zjednoczonych. Muszę czuwać, aby taki rozłam nie dokonał się we mnie. Całkowite opowiedzenie się za Jezusem, codziennie ponawiane, zaprowadzi mnie na drogi pokoju. Pełne przyjęcie Jezusa i Jego nauki uczyni mnie ogniem zapalającym innych.

Szczęśliwy człowiek, który nadzieję swoją złożył w Panu. Zapalaj, Jezu, w mym sercu ogień Twojej miłości, aby wypalała we mnie nowego człowieka i zapalała innych do oddania się Tobie.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła