Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Rz 7, 18-24)

Wewnętrzne rozdarcie człowieka

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać — nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.
A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach.
Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94)

Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich.

Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności, *
bo ufam Twoim przykazaniom.
Dobry jesteś i dobrze czynisz, *
naucz mnie Twoich ustaw.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja litość, a żyć będę, *
bo Twoje prawo jest moją rozkoszą.

Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, *
bo przez nie dałeś mi życie.
Wybaw mnie, należę do Ciebie, *
bo szukam Twych postanowień.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 12, 54-59)

Poznać znaki czasu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie upał. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?
Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia.
Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka».


Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ


Niezmienne pośród zmienności 

Są w naszym życiu rzeczy zmienne i niezmienne. Te ostatnie to prawdy naszej wiary. Bóg kocha nas miłością zawsze pełną, Jezus stale jest obecny jako Zmartwychwstały w swoim Kościele, a Duch Święty przemienia nas w dzieci Boże. Te prawdy trzeba nam rozpoznawać i nimi żyć pośród wielu zmiennych rzeczy tego świata. A rzeczy zmienne trzeba badać w świadomości, żeby nie zdeterminowały naszego życia. Obecny czas, który Pan każe nam rozpoznawać, to także czas działania złego ducha, który wprowadza niezgodę, rozłam. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie. To nie jest powód do lęku i ucieczki przed światem, lecz wezwanie do bycia narzędziem pokoju. Dojrzewanie w wierze prowadzi do odkrywania wielkości daru, jakim jest Boży pokój. Nie jest on wynikiem urządzania świata po swojemu, lecz obecności w nim zwycięskiego Boga. Moja jedność z Nim to źródło pokoju dla mnie i dla innych, zawsze przez przebaczenie. Jak Bóg przebacza mnie, tak i ja innym, cierpliwie i hojnie.

Niech moje serce, Panie, będzie czujne, aby nie zagubić Twojej miłości objawionej w Synu, która pozwala mi pośród zmienności tego świata niezmiennie zmierzać ku Tobie.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła