Czytania

Strona główna Czytania

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

- ŚWIĘTOPIERWSZE CZYTANIE (Ef 2, 19-22)

 

Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudo­wani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamie­niem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19, 2-5) 

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga,*
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 6, 12-19)

Wybór Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Modlitwa u początków wielkich dzieł

Tłumy wokół Jezusa są spragnione Jego słowa. Chcą życia w prawdzie, doświadczenia Jego mocy, uzdrowienia z chorób ciała i wyzwolenia z mocy duchów nieczystych. W każdej epoce człowiek dręczony różnymi dolegliwościami potrzebuje kojącego słowa prawdy i wprowadzenia na drogi wolności. Najważniejsza jednak nauka płynie z postawy Jezusa. Ma wybrać najbliższych współpracowników, dlatego najpierw musi omówić to w zażyłej rozmowie z Ojcem. Potem będzie im przypominał, że wspomaga ich swoją modlitwą. Czego uczy mnie ta postawa Jezusa? Każda moja poważna decyzja domaga się długiej modlitwy. W niej mogę odnieść ją do Bożych planów i zobaczyć ją w perspektywie wieczności. Modlitwa jest wtedy czasem odnowienia mojego myślenia w mocy Bożej obecności. Czy szukam Jezusa z taką gorliwością jak tłumy? Czy naśladuję Go w modlitwie?

Zapatrzony w Ciebie, Jezu, chcę szukać chwil intymnej rozmowy z Ojcem, abym w Jego obecności i Jego miłości mógł podejmować wszystkie ważne decyzje mojego życia.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła