Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Rz 8, 26-30)

Odwieczny zamiar Boga

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że wstawia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru.
Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 13 (12), 4-5. 6)

Refren: Ja zaufałem Twemu miłosierdziu.

Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże. *
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
by wróg mój nie mówił: «Ja go zwyciężyłem», *
by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.

Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, *
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy.
Będę śpiewał Panu, *
który obdarzył mnie dobrem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (2 Tes 2, 14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 13, 22-30)

Powszechne wezwanie do zbawienia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy.
Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»
On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.
Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam; lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście.
Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości.
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».


Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZBóg pozna swoich

Pytanie o to, „czy tylko nieliczni będą zbawieni” (Łk 13, 23), może skłaniać do myślenia, że zbawienie to zdobycie nagrody u Boga. Takie rozumowanie niesie ze sobą fałszywy obraz Boga i zniechęca do wysiłku współpracy. Jezus wskazuje, że w tym wszystkim jest najważniejsze to, aby przy końcu czasów zostać rozpoznanym przez Boga. A to dokonuje się w tym, że poznając, kim jest Bóg, opieram całe swoje życie na Jego darach. Dlatego gdy pytam o własne zbawienie, to mam również przed oczami troskę o zbawienie tych, których Bóg stawia na mojej drodze. Dlaczego do nieba prowadzą ciasne drzwi? Bo moje wysiłki są nieskuteczne, a samo chodzenie na Mszę św. i czytanie Słowa nie wystarczą. Trzeba walczyć z mentalnością samowystarczalności, która również zbawienie chce ograniczyć do samego wysiłku człowieka. A ono jest darem spotkania, obecnością Chrystusa, który wszystko mi ofiaruje. Trzeba mi wiary Abrahama, ufającej, że Bóg sam wystarczy.

Proszę Cię, Panie, abym nie skupiał się na swoich wysiłkach, lecz stawał się mocny nadzieją, że Ty nie zostawiasz mnie samego, gdy szukam Cię szczerym sercem.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła