Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (czytania z dnia)

PIĄTEK XXVI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Ba 1,15-22)

Wygnańcy wyznają grzechy Izraela

Czytanie z Księgi proroka Barucha.

Panu, Bogu naszemu, należy się sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej: mieszkającym w Jerozolimie, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za Jego przykazaniami, które nam dał.
Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy niedbali w posłuszeństwie na głos Jego. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwa, jakimi zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, przekazanemu we wszystkich mowach proroków posłanych do nas. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym bogom i czyniliśmy zło przed oczami Pana, Boga naszego.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 79,1-2.3-4.5 i 8.9)

Refren: Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego.

Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, +
zbezcześcili Twój święty przybytek, *
Jeruzalem obrócili w ruiny.
Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, *
zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.

Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem *
i nie miał ich kto pogrzebać.
Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, *
igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.

Jak długo, Panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał? *
A Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
Nie pamiętaj nam win przodków naszych, +
niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, *
bo bardzo jesteśmy słabi.

Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco, *
dla chwały Twojego imienia,
wyzwól nas i odpuść nam grzechy *
przez wzgląd na swoje imię.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 95,8ab)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 10,13-16)

Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział:
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Biada mi, gdybym nie głosił

Kiedy ktoś prawdziwie pozna Jezusa Chrystusa i uwierzy w Niego, doświadczy Jego obecności w swoim życiu i mocy Jego zmartwychwstania, nie zatrzyma tego tylko dla siebie, lecz w sposób naturalny podzieli się tym z innymi. Tak też było w przypadku apostołów. W ich osobach Jezus powierzył swojemu Kościołowi misję głoszenia Jego słowa. Ta misja będzie trwać w Kościele do końca czasów. Z racji chrztu każdy z nas w sposób naturalny ma udział w prorockiej misji Kościoła. Najpierw jako słuchacz, który nie zatrzymuje się na ludzkiej warstwie przekazu, lecz jest wrażliwy na prawdę Bożego słowa. Potem jako ten, który podejmuje stały trud nawrócenia i swoim życiem przekazuje Dobrą Nowinę innym. Zawsze potrzeba wiary, która nie zatrzyma się na ograniczoności ludzkiego narzędzia, lecz będzie posłuszna słowu Boga, który zaprasza do dialogu miłości, aby inni, widząc to, mogli powiedzieć, że Bóg prawdziwie jest z nami.

Obudź we mnie, Panie, świadomość wagi głoszenia Twojej Ewangelii całym moim życiem. Ty bądź we mnie mocą, wyrwij mnie z obojętności i napełnij radością.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła