Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA XXVI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Ba 4, 5-12. 27-29)

Bóg, który zesłał zło, przywiedzie radość

Czytanie z Księgi proroka Barucha.

Bądź dobrej myśli, narodzie mój, pamiątko Izraela. Zostaliście zaprzedani poganom, ale nie na zatracenie; dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom, iż pobudziliście Boga do gniewu. Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego przez ofiary składane złym duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o waszym żywicielu, Bogu wiekuistym, zasmuciliście też Jerozolimę, która was wychowała.
Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży i rzekła: „Słuchajcie, sąsiedzi Syjonu, Bóg zasmucił mnie bardzo, widzę bowiem niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał Przedwieczny. Wyżywiłam ich z radością, a odesłałam z płaczem i smutkiem. Niech nikt się nie śmieje, żem wdowa i opuszczona przez wielu. Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich, ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego.
Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a Ten, który na was to dopuścił, będzie pamiętał o was. Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie. Albowiem Ten, co zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym”.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 69, 33-35. 36-37)

Refren: Pan wysłuchuje biednych i pokornych.

Patrzcie i cieszcie się ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. +
Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, *
morza i wszystko, co w nich żyje.

Bóg bowiem ocali Syjon +
i miasta Judy zbuduje, *
tam będą mieszkać i mieć posiadłości.
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 10,17-24)

Przywileje uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają”.
Wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.
 
Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Radość uczniów Chrystusa

Trzeba użyć wszystkich dobrych środków, aby osiągnąć wyznaczoną metę. Chodzi o działanie nie tylko w aspekcie fizycznym, ale i to, które wynika z faktu bycia uczniem Chrystusa, z żywej relacji ze Zbawicielem. Tak uczynili pierwsi uczniowie Jezusa. Z pełnym zaangażowaniem wypełnili misję powierzoną przez Pana. Utrudzeni, ale napełnieni radością, byli świadkami, jak moc Boża towarzyszyła ich wysiłkom i czyniła je owocnymi o wiele bardziej niż oczekiwali. Spojrzenie na życie w świetle wiary i mnie daje powody do radości. Spotkałem w swoim życiu Zbawiciela, moje imię zapisane jest w sercu Boga, Duch Święty przywraca mi radość z mojego zbawienia, cała Trójca się mną opiekuje. Trzeba tylko prostoty serca, aby zauważyć te powody radości, które nie ustają, bo pochodzą od Boga. Z tą świadomością wyrusz dziś na kolejny etap misji ucznia Jezusa.

Umocnij mnie, Panie, na kolejny dzień bycia Twoim uczniem, na pełnienie Twojej woli. Tak jak to czyniła św. Faustyna. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła