Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (Jon 4, 1-11)

Bóg poucza Jonasza o potrzebie miłosierdzia

Czytanie z Księgi proroka Jonasza.

Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się przeto do Pana i mówił: «Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. Teraz, Panie, zabierz, proszę, duszę moją ode mnie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie».
Pan odrzekł: «Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony?»
Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie wschodniej, tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem po to, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usechł.
A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący, wschodni wiatr. Słońce prażyło Jonasza w głowę, tak że osłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił: «Lepiej dla mnie umrzeć aniżeli żyć».

Na to Bóg rzekł do Jonasza: «Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu?»

Odpowiedział:  «Słusznie gniewam się śmiertelnie».

Rzekł Pan: «Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż Ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt?»


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 86 (85), 3-4. 5-6. 9-10)

Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Rozraduj życie swego sługi, *
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, +
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda: *
tylko Ty jesteś Bogiem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Rz 8, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: Abba, Ojcze.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 11, 1-4) 

Jezus uczy modlitwy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: 
Ojcze, święć się imię Twoje, 
przyjdź królestwo Twoje.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”»


Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


„Panie, naucz nas modlić się”

Apostołowie często widzieli Jezusa spędzającego długie chwile na modlitwie i byli świadkami jej skuteczności. Im ważniejsze czekały Go decyzje, tym ufniej i dłużej przebywał na rozmowie z Ojcem. Co było jej treścią? Zapewne jedność obu: Ojciec potwierdzał swoją obecność w Synu podczas wypełniania przez Niego dzieła zbawienia, a Syn ponawiał swoją dyspozycyjność. Zawsze nowe spotkanie, nic z przyzwyczajenia. Modlitwy nie można się wyuczyć raz na zawsze. Ona jest spotkaniem i rozmową, a spotkanie zawsze jest inne, bo jesteśmy w innym punkcie drogi życia. To tylko Bóg jest stały w swojej miłości i oczekiwaniu, aby nam jej udzielić. Jezus uczy nas modlitwy, która zawiera w sobie wszystko, co najważniejsze w spotkaniu z Ojcem. Uczy nas, aby rozmowa z Bogiem była prowadzona ze świadomością, że Bóg jest najlepszym Ojcem i na wszystko w życiu trzeba patrzeć z perspektywy królestwa Bożego. Postawa dziecka to postawa ucznia gotowego do nauki.

Stając do modlitwy, pragnę mieć przed oczami Twoją, Jezu, rozmowę z Ojcem. Niech Twój Duch przychodzi mi z pomocą, abym potrafił na tej rozmowie stawać się pełniej Bożym dzieckiem.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła