Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKICH (czytania z dnia)

ŚRODA XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Mdr 6,1-11)

Mądrość konieczna dla władców

Czytanie z Księgi Mądrości.

Słuchajcie, królowie, i zrozumiejcie,
nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży.
Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie
i chlubicie się mnogością narodów,
bo od Pana otrzymaliście władzę,
od Najwyższego panowanie:
On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi.
Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie
aniście prawa nie przestrzegali,
ani poszli za wolą Boga,
przeto groźnie i rychło natrze On na was,
będzie bowiem sąd surowy nad panującymi.
Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie,
ale mocnych czeka mocna kara.
Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby
ani me będzie zważał na wielkość.
On bowiem stworzył małego i wielkiego
i jednakowo o wszystkich się troszczy,
ale możnym grozi surowe badanie.
Do was więc zwracam się, władcy,
byście się nauczyli mądrości i nie upadli.
Bo ci, co świętości święcie przestrzegają,
dostąpią uświęcenia,
a którzy się tego nauczyli,
ci znajdą słowa obrony.
Pożądajcie więc słów moich,
pragnijcie, a znajdziecie naukę.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 82,3-4.6-7)

Refren: Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię.

„Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
wyrwijcie go z rąk występnych”.

Ja rzekłem: „Jesteście bogami, *
jesteście wszyscy synami Najwyższego.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
poupadacie wszyscy jak książęta”.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (1 Tes 5,18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 17,11-19)

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”.
Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”.
Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Wdzięczność imieniem pokornej miłości

Wdzięczność jest kwiatem, który rośnie na szlachetnej ziemi. Taka ma być dusza chrześcijanina. A my w relacji do Boga chorujemy często na krótkowzroczność, która pozwala cieszyć się jedynie tym, co otrzymujemy, a nie widzimy już Dawcy tych darów. Gorzej, potrafimy tylko narzekać, że Bóg za mało się nami opiekuje. Łatwiej przyjąć drugą osobę, nawet z jej słabościami, jeśli nie zapomnimy, że jest ona darem od Boga. Raz dana jest nam po to, aby nas ubogacić. Innym razem po to, abyśmy stali się narzędziami łaski Bożej dla jej zbawienia. To wszystko zależy od naszej wiary, naszego zaufania Bogu. Patrzenie na wszystkie wydarzenia życia z wiarą broni przed pokusą samowystarczalności i stawiania siebie na miejscu Boga. Jednocześnie wywołuje wdzięczność, dzięki czemu stajemy się bardziej otwarci na nowe Boże dary, aby nas w takiej postawie nie zawstydzali ci, którzy według ludzkiego patrzenia daleko są od Kościoła i Boga.

Jezu, Mistrzu, zmiłuj się nade mną, bo nie jestem wolny od duchowego trądu. Niech każda myśl wspominająca Twoje miłosierdzie napełnia moje wargi i serce pieśnią dziękczynienia.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła