Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY (czytania z dnia)

PIĄTEK XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (1 Mch 4,36-37.52-59)

Odbudowa i poświęcenie ołtarza

Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej.

Juda i jego bracia powiedzieli: „Oto nasi wrogowie są starci. Chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić”. Zebrało się więc wszystko wojsko i poszli na górę Syjon.
Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, sto czterdziestego ósmego roku wstali wcześnie rano i zgodnie z Prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach.
Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im zesłał takie szczęście. Przez osiem dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. Fasadę świątyni ozdobili złotymi wieńcami i małymi tarczami, odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i drzwi do nich pozakładali.
A między ludem panowała wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez osiem dni, począwszy od dnia dwudziestego piątego miesiąca Kislew.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (1 Krn 29,10-11abc.11d-12)

Refren: Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię.

Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, *
na wieki wieków.
Twoja jest, o Panie, wielkość i potęga, +
sława, majestat i chwała; *
bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje.

Do Ciebie, Panie, należy królowanie. *
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi.
Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i potęga *
i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 10,27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 19,45-48)

Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: «Mój dom będzie domem modlitwy», a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”.
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.


Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZGłos Boga w świątyni


W Izraelu znana była ceremonia oczyszczenia świątyni. Zawsze jej dokonywano, kiedy świątynia została sprofanowana. Gorliwość w odniesieniu do świątyni wynikała z przekonania, że jest ona mieszkaniem Boga. Była więc święta i po akcie profanacji musiała zostać oczyszczona. Wtedy słowo Boże rozbrzmiewało w niej z całą mocą. Tak dzieje się też ze mną jako świątynią Boga. Bóg jest miłującym ojcem, który chce stale być we mnie jako pokarm życia. I przypomina mi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale Słowem, które pochodzi z ust Bożych (por. Mt 4, 4). Dzięki temu stale przebywa w swojej świątyni, tej murowanej, Jemu poświęconej. Pragnie również codziennie nauczać w świątyni mojego serca, aby Słowo życia swą mocą przemieniało moje myślenie. Pragnij codziennie pokarmu Słowa, ale też walcz, ile masz sił, o czystość serca. Z zapartym tchem można słuchać tylko Jezusa.

Dziś na nowo oddaję Tobie, Panie, moje serce. Mieszkaj w nim i bądź moją radością. Pobłogosław mój trud zmierzający do tego, aby moje serce było świątynią, w której Twoje słowo jest słuchane.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła