Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Rz 13, 8-10)

Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj»  i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego».
Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 112 (111), 1-2. 4-5. 9)

Refren: Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.

Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą *
będzie jego potęga.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (1 P 4, 14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam

z powodu imienia Chrystusa, 

albowiem Duch Boży na was spoczywa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 14, 25-33)

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Pierwszeństwo miłości Boga

Jezus nie przyszedł znieść przykazań, lecz je wypełnić darem swojej ofiarnej miłości. Miłość w relacjach rodzinnych ukazuje, że wiara oparta na ufności w Bożą miłość jest ponad wszystkim. Potrafi nadać rodzinnym relacjom głęboki sens. Grzech natomiast sprawia, że nie dzieje się to automatycznie. To prawda, że życie na ziemi nie jest możliwe bez różnych trosk. Ale bycie chrześcijaninem to nie kolejny obowiązek, lecz nowy sposób dźwigania życiowych ciężarów. Światło podążania za Chrystusem daje nam nową mądrość i oświeca naszą drogę. Jezus uczynił wszystko z miłości do nas. Czy miłość do Niego jest motorem wszystkiego w naszym życiu, łącznie z miłością do bliskich? Zachowanie tego porządku może nas kosztować odrzucenie przez najbliższych. Jego brak zaś sprawia, że bycie uczniem Chrystusa przypomina budowanie wieży bez środków na wykończenie .

Utwierdzaj we mnie, Panie, przekonanie, że kto ma Twoją miłość, niczego mu nie brakuje. Niech codzienne doświadczanie mocy Twojej miłości pozwala mi iść za Tobą w każdej sytuacji.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła