Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY (czytania z dnia)

PIĄTEK II TYGODNIA ADWENTU


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 48, 17-19)

O gdybyś zważał na me przykazania!

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: «Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak jego ziarnka twoje latorośle.
Nigdy nie usunięto by ani wymazano twego imienia sprzed mego oblicza!».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 1, 1-2, 3, 4.6)

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdzie Pan, Książę pokoju,
wyjdźcie Mu na spotkanie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 11, 16-19)

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”.
A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Rozkapryszone pokolenie

Mijają wieki, a pokolenie, o którym mówi Jezus, także dziś jest takie samo. To ci, którzy zawsze znajdą wytłumaczenie, aby odrzucić Boże przyjście i zaproszenie. Skoncentrowani na realizacji własnych planów, nie rozpoznają Boga w codziennych wydarzeniach, ludziach, a nawet w Eucharystii. Tymczasem zaangażowanie w zwykłe sprawy jest sensowne wtedy, gdy przybliża do Boga i pomaga w tym innym. Inaczej staje się ucieczką od Boga. Obrazowy język Jezusa pomaga zrozumieć mądrość Bożej pedagogii. Najpierw Janowe wezwanie do nawrócenia, potem Jezusowy dar przebaczenia. Bez wkroczenia na adwentowe ścieżki trudno doświadczyć prawdziwej radości z przyjścia Zbawiciela. Nie ulegajmy obojętności dzisiejszego rozkapryszonego pokolenia. Prośmy o oczy rozpoznające Bożą mądrość w nawróceniu innych.

Słuchając Twojego słowa, odkrywam, że Twoja miłość chce mnie mieć blisko siebie. Tylko ona usprawiedliwia. Pozwól, Panie, aby inni mogli ją rozpoznawać dzięki moim czynom.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2019

ks. Janusz Lekan

Edycja Świętego Pawła