Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA (czytania z dnia)

SOBOTA II TYGODNIA ADWENTU


PIERWSZE CZYTANIE (Syr 48, 1-4. 9-11)

Eliasz przyjdzie powtórnie

Czytanie z Mądrości Syracha.

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień.
Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny?
Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić.
Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 80, 2ac i 3b, 15-16, 18-19)

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,
nad synem człowieczym, *
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 3, 4c. 6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 17, 10-13)

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?». On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Odrzucony zwiastun Dobrej Nowiny

Przyjście Chrystusa to wielka nowość. Potrzeba serca otwartego i pozbawionego uprzedzeń, aby przyjąć nie tylko Jego, ale wszystkich, którzy przychodzą w Jego imię. Jan Chrzciciel, podobnie jak Eliasz, był prorokiem przygotowującym ludzkie serca na przyjście Boga. Anioł zapowiadający narodziny Jana Chrzciciela oznajmił, że będzie on działał „w duchu i mocy Eliasza” (Łk 1, 17). Mimo to nie został rozpoznany przez tych, którzy świetnie znali Pisma. Łatwo żyć przyzwyczajeniami i schematami. Taka postawa nie pozwoli jednak zobaczyć, że Mesjasz jest blisko i ma moc przemieniania naszego życia. Adwentowe wezwanie Jezusa zachęca do czuwania. W naszym życiu też mogą się pojawiać różne wątpliwości i pytania. Nie trzeba się ich bać, tylko szukać odpowiedzi. Nie na giełdzie światowych opinii, lecz w Słowie życia.

Daj mi, Panie, serce szczere, które będzie potrafiło odróżniać prawdę od kłamstwa, życie od śmierci. Niech zawsze czuwa i potrafi przyjmować zwiastunów Twojej Ewangelii.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2019

ks. Janusz Lekan

Edycja Świętego Pawła