Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA ADWENTU


PIERWSZE CZYTANIE (Lb 24, 2-7. 15-17a)

Wschodzi Gwiazda z Jakuba

Czytanie z Księgi Liczb.

Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc:
«Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają.
Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu: Niby szerokie doliny potoków, niby ogrody nad brzegami strumieni lub niby aloes, który Pan sadził, niby cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą; król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione».
I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc:
«Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają.
Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25, 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9)

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 85, 8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 21, 23-27)

Skąd pochodził chrzest Janowy?

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?».
Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?».
Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?”. A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka».
Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Nadzieja w mocy Jezusa

„Kto Ci dał taką władzę?” (Mt 21, 23). To pytanie nieustannie zadają ci, którym nie podoba się moja wiara, których uwiera ciasny kołnierzyk pychy, którzy atakując prawdę, wzbraniają się przed jej przyjęciem. Gorzej, jeśli wyrywa się z mojego serca, które nie chce przyjąć woli Boga, sadzając Go na ławie oskarżonych. A przecież tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego posłał dla zbawienia każdego człowieka, również mnie. Nie ma większej miłości od oddania swojego życia. To perspektywa, w której mam widzieć swoje życie. Z wydarzeniami, które rozumiem, i z tymi, które wpędzają mnie w bezradność. Na adwentowej ścieżce Jezus uczy mnie rozpoznawania znaków zapowiadających Jego przyjście. One nie są po to, aby się lękać, lecz aby lepiej rozumieć moją zależność od Zbawiciela, którego władza jest służbą miłości. Wiara jest pytaniem, ale jeszcze bardziej słuchaniem.

Ty, Panie, przychodzisz do mojej bezradności z nadzieją, że razem we wszystkim podołamy. Daj mi wiarę, która pozwoli każdego dnia życiem potwierdzać, że jesteś moim jedynym Zbawicielem.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2019

ks. Janusz Lekan

Edycja Świętego Pawła