Czytania

Strona główna Czytania

24 GRUDNIA - WIGILIA


MSZA ŚWIĘTA PORANNAPIERWSZE CZYTANIE  (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16)

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Czytanie z Drugiej księgi Samuela.

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.
Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki»”.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 89,2-3,4-5,27 i 29)

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę sławił łaski Pana, *
moimi ustami będę głosił Twą wierność +
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: *
„Na wieki ugruntowana jest łaska” +
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. *

„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki, *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę, *
i trwałe będzie moje z nim przymierze.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wschodzie,
blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości,
przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 1,67-79)

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:
„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków;
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani
służyć Mu będziemy bez lęku,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim,
po wszystkie dni nasze.
A i ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
przez odpuszczenie mu grzechów,
dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by światłem stać się dla tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju”.

Oto słowo Pańskie.


Wieczorem sprawowana jest Msza Święta wigilijna uroczystości Narodzenia Pańskiego (nie jest to jeszcze Pasterka, którą sprawuje się około północy). Jeśli chcesz zapoznać się z czytaniami tej Mszy kliknij TUTAJ.


KOMENTARZ


Moc zbawcza nadchodzi z wysoka


Za chwilę wydarzenie, które zapoczątkowało nową epokę ludzkości. Dokonało się w konkretnym czasie i miejscu historii. Wpisane było w obietnice dane przez Boga ludowi wybranemu. Bezpośrednio objawione cudownymi narodzinami Jana Chrzciciela i przynoszące moc zbawczą dla ludzi wszystkich czasów. Gdy kara za niedowiarstwo się skończyła, Zachariasz uwielbiał Boga za Jego wierność i łaskawość zarówno wobec jego bezdzietnego małżeństwa, jak i wobec całej ludzkości. Dzięki Duchowi Świętemu widział życiową misję swego syna – głoszenie przyjścia Zbawiciela. Właśnie dziś Bóg daje swojego Syna, aby był moim Dobrym Pasterzem i bramą prowadzącą do królestwa Bożego. To prawdziwa radość i nadzieja, a jednocześnie powód, żeby uwielbiać Boga w Jego hojnej miłości.

Otwórz, Panie, moje oczy, aby mogły dziś zobaczyć przychodzące zbawienie. Pobudź, Panie, moje serce, aby nieustannie wielbiło Boga. Przyjdź, Jezu, i zbaw mnie!

 

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła