Czytania

Strona główna Czytania

ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (1 J 1, 5 – 2, 2)

Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z grzechu

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 124, 2-3. 4-5. 7b-8)

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy żywcem by nas pochłonęli, *
kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął.

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Wówczas zatopiłaby nas woda, *
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami *
wezbrane wody.

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, *
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 2, 13-18)

Śmierć dzieci w Betlejem

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

Gdy mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».
Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców.
Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: «Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Niewinne jak Baranek

Herod nie wierzył zapowiedziom proroków, dlatego narodziny Jezusa odczytał zgodnie z własną wizją świata. Poczuł się zagrożony w swojej władzy. Lęk tak go zaślepił, że dopuścił się strasznej zbrodni. Natomiast Józef uwierzył w słowa anioła i zatroszczył się o bezpieczeństwo Jezusa i Maryi. W ten sposób również wypełnił zapowiedzi proroków. W świecie, w którym żyję, różne są imiona zła zagrażającego rozwojowi dzieci: pycha, egoizm, przerost ambicji, biznes. Jezus bywa też odrzucany i zabijany w wielu innych sytuacjach. A przecież On nie przyszedł, aby być zagrożeniem, lecz wyzwoleniem. Osobiste spotkanie z Nowonarodzonym jest doświadczeniem opieki Boga. Wezwaniem do troski o życie wieczne innych, zwłaszcza najmniejszych, do prowadzenia ich do przyjaźni z Jezusem.

Błagam Cię, Panie, o nawrócenie współczesnych herodów. Proszę Cię o moc Twojej łaski w naśladowaniu Józefa w trosce o życie Boże we mnie i innych powierzonych mi osób.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2019

ks. Janusz Lekan

Edycja Świętego Pawła