Czytania

Strona główna Czytania

SZÓSTY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO


PIERWSZE CZYTANIE (1 J 2, 12-17)

Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła.

Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.
Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.
Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96, 7-8a. 8b-9. 10)

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

Oddajcie Panu, rodziny narodów *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę,
oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 2, 36-40)

Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Prorokini rozpoznająca Mesjasza

Czego potrzeba, aby innym mówić o Bogu, pomóc im odnaleźć drogę prowadzącą do Niego? Życia w pełnej wolności, oddanego Bogu na służbę. Prorokini Anna była osobą, która „służyła Bogu, poszcząc i modląc się dniem i nocą” (Łk 2, 37). Przebywała w świątyni, żyjąc obecnością Boga i stając się dla wielu Jego niemym świadkiem. Anna rozpoznała w małym Dziecięciu prawdziwego Mesjasza, który przyszedł wyzwolić człowieka z niewoli grzechu i jego konsekwencji. Kluczem poznania jest jej pokora i prostota. W taki sposób mówi innym o prawdziwym Wyzwolicielu. Radość ze spotkania Boga nie może być ukryta pod korcem lenistwa. Prostota wyrazistego życia chrześcijańskiego może być głoszeniem Chrystusa.

Daj mi, Panie, łaskę poznawania Cię każdego dnia odrobinę więcej i głoszenia Twojej obecności pośród innych ludzi, nie wielkimi, okrągłymi słowami, lecz prostotą życia zawierzonego Tobie.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2019

ks. Janusz Lekan

Edycja Świętego Pawła