Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA (czytania z dnia)

SOBOTA I TYGODNIA ADWENTU


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 30, 19-21. 23-26)

Bóg zlituje się nad swoim ludem

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci.
Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To jest droga, idźcie nią!», jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo.
On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana.
Dojdzie do tego, że na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 147, 1-2, 3-4, 5-6)

Refren: Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu.
Albo: Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.

Refren: Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu.

On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej imię nadaje.

Refren: Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu.

Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.

Refren: Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą,
Pan naszym królem, On nas zbawi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 9, 35 - 10, 1.5.6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Włączeni w misję Dobrego Pasterza

Adwent to czas oczekiwania na Przyjaciela. Jest nim Jezus Chrystus. On mnie wybrał do tej przyjaźni i nie odrzuca, mimo że widzi moje słabości i niedostatki. Nie jest wobec nich obojętny. Jego wrażliwe serce jest sercem Dobrego Pasterza, w którym i dla mnie jest wystarczająco wiele miłości. Znam Jego głos, dlatego mogę chodzić ścieżkami Jego nauki wskazującej dobrą drogę. On leczy choroby mojej duszy i mojego ciała. Zaspokaja mój prawdziwy głód. Potrzebuje tylko mojej otwartości, ufności i posłuszeństwa. Jezus Pasterz powołuje nieustannie swoich uczniów, aby głosili to całemu światu. Przypominali, że miłość nie zmęczyła się kochaniem. Na mnie też liczy. Moje adwentowe ścieżki to przypominanie sobie w małym świecie mojego życia, że nie wolno się bać przychodzącego Jezusa. Bóg pragnie przychodzić do człowieka spragnionego Jego obecności, ufającego Mu, ale również współpracującego z Nim. Jezus pragnie włączyć mnie do swojej misji Dobrego Pasterza.

Jestem człowiekiem szczęśliwym, Panie, bo Ty sam jesteś moim przyjacielem i moim Dobrym Pasterzem. Ufnie chcę słuchać Twojego głosu i żyć Twoim słowem. Uczyń mnie apostołem Twojego kochającego Serca.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2019

ks. Janusz Lekan

Edycja Świętego Pawła