Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTUPIERWSZE CZYTANIE  (Pwt 26,16-19)

Świętość ludu Bożego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz powiedział do ludu:
„Dziś twój Pan, Bóg, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy.
Dziś uzyskałeś to, że Pan ci rzekł, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego nakazów, praw i rozporządzeń i słuchał Jego głosu.
A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być dla Niego ludem wybranym, jak ci powiedział, jeśli zachowasz Jego przykazania. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, jak sam powiedział”.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119,1-2.4-5.7-8)

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia *
i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały me drogi *
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Będę Cię wysławiał prawym sercem *
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
abyś mnie nigdy nie opuścił


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (2 Kor 6,2b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz aby się nawrócił i miał życie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA  (Mt 5,43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził».
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”.
 

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ

Miłość nieprzyjaciół
 
Droga do świętości wiedzie ścieżkami nowego prawa miłości. To prawo wyklucza wszelką nienawiść i zemstę. Jezus nie tylko nas na tę drogę powołuje, ale również uzdalnia przez uczynienie swoimi braćmi i siostrami, czyli dziećmi jednego Ojca, który jest w niebie. Bycie dzieckiem Boga to wielki dar miłości Ojca, który do udziału w niej zaprasza wszystkich, bez wyjątku. Dar, który niesie też wymagania. Dlaczego Jezus wzywa mnie do miłowania nieprzyjaciół i modlitwy za nich? On sam nie ma żadnych nieprzyjaciół. Mnie natomiast często zdarza się dzielić ludzi na lepszych i gorszych, przyjaznych i spisanych na straty. Jezus prosi mnie o to, bo wcześniej włączył mnie przez wiarę w swoje życie Syna. Stąd właśnie płynie ta moc i dla mnie. Iść drogą krzyża to doświadczać, jak wielka jest miłość Boga wobec mnie, i dzielić się tą miłością, wybaczając.
 

Daj mi, Panie, zrozumieć, jak wielką miłością mnie obdarzyłeś, nazywając mnie swoim dzieckiem, i pozwól przyjąć tę miłość jako zasadę życia.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła