Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK VI TYGODNIA WIELKANOCNEGOPIERWSZE CZYTANIE (Dz 16,11-15)

Chrzest Lidii

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią.
W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.
Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas, mówiąc: „Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim”. I wymogła to na nas.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b)

Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową; *
Głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują się swym królem.

Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Niech się święci cieszą w chwale, *
niech się weselą na łożach biesiadnych.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach: *
to jest chwałą wszystkich świętych Jego.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15,26b. 27a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15,26-16, 4a)

Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Duch świadectwa
Moja wiara potrzebuje pewności: nie subiektywnej, lecz pochodzącej ze świadectwa Ducha Świętego. On potwierdza prawdę o boskiej tożsamości Jezusa i gwarantuje prawdę Jego słów. Duch zostaje mi dany także po to, abym nie lękał się być świadkiem Jezusa wobec świata. Jezus jest zawsze szczery, dlatego objawia mi całą prawdę. Najpierw pokazuje mi wielkość mojego powołania do życia z Bogiem. Przez dary, jakich mi udziela, mogę doświadczać hojności miłości Bożej. Zaprasza mnie do walki o moją codzienną wierność w kroczeniu Jego śladami, w tej osobistej przyjaźni, która jest najpierw Jego darem. Ale jednocześnie nie kryje przede mną konsekwencji „oburzenia” świata na moją wierność. Wiara często jest poddawana próbom pochodzącym z różnych stron i niosącym różne cierpienia. Uczeń nie może być ponad swego Mistrza, którego prześladowali. Ale Mistrz zawsze jest z uczniem.

Dziękuję Ci, Panie, za dar Ducha Świadectwa, który umacnia moją wiarę i uzdalnia do bycia Twoim świadkiem wobec świata. Niech będzie mocą mojej wiary, by nie załamywała się w trudnościach.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła