Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. BARNABY APOSTOŁA
- WSPOMNIENIE

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 11,21b-26;13,1-3)

 

Barnaba, człowiek dobry i pełen Ducha Świętego


Czytanie z Dziejów Apostolskich


W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działania łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana.
Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.
W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.
Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: „Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem”. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98,1.2-3ab.3c-4.5-6)


Refren:Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy dźwięku rogu *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 28,19a.20b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA (Mt 10,7-13)

 

Wskazania na pracę apostolską

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
„Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.
Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Uczeń bogaty w Bogu

Według kryteriów świata zapewne niewiele znaczę: Nikt nie robi ze mną wywiadów, nie mam jachtu ani apartamentu na Wyspach Kanaryjskich. Jezus nie ocenia mnie w taki sposób, a nawet odwodzi od fałszywego mniemania, że skoro nie mam środków materialnych, którymi mógłbym się podzielić, to nie mogę być posłuszny wezwaniu Chrystusa do głoszenia bliskości Jego królestwa. Jeśli Chrystus kieruje je dziś do mnie, to oznacza, że mogę. Pytanie zasadnicze: Czy jest mi obojętna wieczna przyszłość innych ludzi, zwłaszcza tych, których Bóg stawia na mojej drodze? Tę przyszłość zapewnia Bóg, nie ja. Ufając Jezusowi, doświadczam, że On nigdy nie zawodzi. I odkrywam, że i ja nadaję się do Jego misji. Warunek jest jeden: Moje serce musi być spragnione Jego obecności, bo nie mając Miłości, nie ma się czym dzielić.

Ty, Panie, wiesz najlepiej, w czym mogę być Ci pomocny. Proszę, niech Twój Duch mi towarzyszy, abym był jak najlepszym narzędziem w tym, co zamierzasz, i tam, gdzie mnie posyłasz.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła