Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA (czytania z dnia)

PIĄTEK XI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (2 Kor 11,18.21b-30)

Paweł chlubi się ze swoich słabości

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Ponieważ wielu przechwala się według ciała, i ja będę się przechwalał. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę mówię jak szalony - to i ja się odważam.
Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? I ja. Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości.
Nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły. Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął? Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34,2-3.4-5.6-7)

Refren: Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5,3)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 6,19-23)

Gromadźcie sobie skarby w niebie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Skarby gromadzone na wieczność

Zapobiegliwość, troska o przyszłość są czymś naturalnym w życiu człowieka. O ich wartości świadczy horyzont – jaki ma człowiek, gromadząc różne dobra – czy jest on ziemski, czy wieczny. Jezus zachęca nas, byśmy gromadzili „skarby w niebie” (Mt 6, 20). Niebo to wieczność. Wszystko, co tam spotkamy, ma wartość nieprzemijającego dobra. Jak będąc tu, na ziemi, możemy zbierać skarby w niebie? Musi to być coś, w czym mamy udział, ale co pochodzi od Boga i do Niego zbliża. Dobro, które jest Jego darem, w którym my stajemy się sprawcami i które jest zgodne z Jego wolą. Miłość, która staje się pomocą w zbawieniu człowieka. To będzie skarbem, jeśli będzie znakiem wiary, która patrzy na wszystko w perspektywie powołania do nieba. Co w moim życiu zdaje się ważniejsze od nieba i od Boga? Patron dnia dzisiejszego, św. Alojzy Gonzaga, to dobry przykład gromadzenia skarbów w niebie.

Uwolnij mnie, Panie, od służenia dwóm panom. Niech moje serce zawsze będzie przy Tobie, tak aby moje czyny były znakiem zrozumienia i przyjęcia Twojej mądrości, której horyzontem jest niebo.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła