Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA VII TYGODNIA WIELKANOCNEGO

MSZA PORANNAPIERWSZE CZYTANIE (Dz 28,16-20.30-31)

Pobyt Pawła w Rzymie

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Gdyśmy przybyli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował.
Po trzech dniach poprosił do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: „Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie popełniłem nic zasługującego na śmierć.
Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany”.
Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 11,4.5 i 7)

Refren: Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi.

Pan w świętym swoim przybytku, *
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą, *
a powieki śledzą synów ludzkich.

Bada Pan sprawiedliwego i występnego, *
nie cierpi Jego dusza miłujących nieprawość.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, *
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 16,7.13)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Poślę wam Ducha prawdy,
On was doprowadzi do całej prawdy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 21,20-25)

Zakończenie Ewangelii św. Jana

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: „Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi ?”
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie ?”
Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną”.
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: „Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?”
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

Oto słowo Pańskie.


MSZA WIECZORNA

Wieczorem przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego sprawuje sie Mszę Wigilii, według oddzielnego formularza. Jeśli chcesz zapoznać się z Liturgią Słowa tej Mszy kliknij TUTAJ.KOMENTARZ


Bóg potwierdza swój plan
 
Zaufać komuś, kto zawiódł, nie jest sprawą łatwą. Bolesne wspomnienia przykuwają do minionych przykrych wydarzeń. Tymczasem Jezus w podobnych okolicznościach potwierdza szczególne apostolskie powołanie Piotra. Apostoł ma iść za Nim. Bez oglądania się wstecz, powodowanego tylko próżną ciekawością co do losu innych. Dziś Jezus ponawia swoje słowa: „Chcę, abyś szedł moją drogą. Pozwól Mi się prowadzić". Nie ukrywa, że w życiu będą takie chwile, kiedy stawiając niepewnie kolejne życiowe kroki, nie oprę się pokusie spojrzenia za siebie w poszukiwaniu wsparcia innych na mojej drodze. Gdyby jednak wszystko było proste i z góry wiadome, nie byłoby niespodzianek, nowości, kreatywności. Nie byłoby miejsca na zadziwienie opatrznościowym działaniem Boga.
 
Panie, Ty każdego dnia potwierdzasz swoją miłość do mnie i powołanie, którym obdarzyłeś mnie na chrzcie. Daj mi, proszę, moc w jego realizacji na drodze, którą dla mnie wybrałeś, abym każdego dnia wyraźnie słyszał Twój głos: „Chodź za Mną!”.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła