Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Wj 1,8-14.22)

Prześladowanie Hebrajczyków w Egipcie

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego ludu: „Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju”.
Ustanowiono nad nim przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramses. Ale im więcej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do synów Izraela. Egipcjanie nielitościwie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie przez uciążliwą pracę przy glinie i cegle oraz przez różne prace na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich nielitościwie.
Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: „Wszystkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 124,1-2.3-5.6-8)

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
przyznaj, Izraelu,
gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali.

Wtedy pochłonęliby nas żywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął,
wówczas zatopiłaby nas woda, +
potok by popłynął nad nami, *
wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.

Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom, +
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, *
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 10,40)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa,
a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 10,34 - 11,1) 

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.
Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadani wam, nie utraci swojej nagrody”.
Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Motywy mojej wiary

Co ma wspólnego kubek zimnej wody z wiarą? Małe rzeczy mają wyrażać i potwierdzać wiarę. Ich wartość mierzy się przecież motywacją, która zachęca do ich wykonania. W świetle tej prawdy chcę się dziś zapytać: Czy Jezus rzeczywiście stoi na szczycie wszystkich moich działań? Czy przyjmuję Jego naukę całą, bez wyjątku? Skąd zatem pośpiech na modlitwie: Czy dlatego, aby Jezus nie zadawał mi niewygodnych pytań? Wiara to tracić życie z Jego powodu, a nie gnuśnieć, przyglądając się wszystkiemu z boku. Małe mikroby powodują poważne choroby, a małe gesty dobra napełniają świat miłością. Nie trać nagrody, lecz bądź bogaty w łaskę Bożą!


Panie, Ty jesteś dla mnie kimś najważniejszym, a to oznacza krzyż i postawę służby. I pamięć o tym, że to wszystko, co czynię innym, choćby podanie kubka wody, czynię dla Ciebie. Daj mi, proszę, czerpać radość z dobra czynionego w małych rzeczach.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła