Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Wj 3,1-6.9-12)

Bóg objawia się Mojżeszowi

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do Bożej góry Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.
Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: „Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?” Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: „Mojżeszu, Mojżeszu!” On zaś odpowiedział: „Oto jestem”. Rzekł mu: „Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”.
Powiedział jeszcze Pan: „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. „Teraz oto doszło wołanie synów Izraela do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź lud mój, Izraela, z Egiptu”.
A Mojżesz odrzekł Bogu: „Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić synów Izraela z Egiptu?” A On powiedział: „Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 103,1-2.3-4.6-7)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 11,25-27)

Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Prostota serca i umysłu

Maryja najlepiej poznała logikę Bożego działania. Wyśpiewała to w Magnificat, dając nam poznać, że Bóg „rozproszył zarozumiałych pyszałków; panujących usunął z tronów, a wywyższył poniżonych” (Łk 1, 51). To wprowadzenie do zrozumienia Jezusowego przesłania wyrażonego w błogosławieństwach, które są syntezą i prawem ewangelicznego orędzia. Boża Mądrość tak postanowiła, a z nią się nie dyskutuje, lecz w nią się wsłuchuje i zagłębia. Kiedy chcę poznawać Boga, to nie mogę stawiać Mu żadnych warunków wstępnych. Prostota serca i umysłu pozwala odkrywać Boga pełniej, zadziwiać się Jego sposobem przychodzenia do mnie i dawania się poznać. Trzeba mi uwielbić Boga całym sercem, pełnym zdumienia, że On takimi drogami przybliża się do człowieka, że sam daje się mu poznać. Tą najpewniejszą drogą zawsze jest Syn. Po co to poznanie? By mieć udział w niepowtarzalnej jedności Syna z Ojcem. To jest upragnione życie.

Panie, pokaż mi Ojca, bo Ty jesteś z Nim jedno. Chcę być jednym z tych najmniejszych i pokornych, którzy w pełni ufają Tobie i Twoim drogom poznawania Ojca.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła