Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Wj 3,13-20)

Bóg objawia swoje imię

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Mojżesz rzekł do Boga: „Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: «Bóg ojców naszych posłał mię do was». Lecz gdy oni mnie zapytają: «Jakie jest Jego imię?», to cóż im mam powiedzieć?” Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „Ja jestem, który jestem”. I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: «Ja jestem posłał mnie do was»”.
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: „Tak powiesz synom Izraela: «Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izraela i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia».
Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: «Objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izraela i Bóg Jakuba i powiedział: Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziemi Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebuzyty, do ziemi opływającej w mleko i miód». Oni tych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: «Pan, Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu, Bogu naszemu».
Ja zaś wiem, że król egipski pozwoli wam wyjść z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę i nawiedzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was.”

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 105,1 i 5.8-9.24-25.26-27)

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.

Bóg swój naród bardzo rozmnożył, *
uczynił go mocniejszym od jego wrogów.
Ich serce odmienił, aby znienawidzili lud Jego *
i wobec sług Jego postępowali zdradziecko.

Posłał wtedy sługę swego Mojżesza *
i Aarona, wybranego przez siebie.
Okazali wśród nich Jego znaki *
i cuda w krainie Chama.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 11,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 11,28-30)

Jezus cichy i pokorny sercem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Bóg cię zaprasza

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (Mt 11, 28). Te słowa Jezusa są potwierdzeniem innych: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie mój Ojciec, który Mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 44). Bóg w Jezusie czyni ludzi swoimi dziećmi. To On zaprasza, aby w Jezusie znajdować schronienie i ukojenie. Mając wątpliwości, czy jest się godnym stanąć przed Bogiem, czy się na to zasługuje, dobrze jest powtarzać w sercu te słowa Jezusa. On chce pomóc w odrzuceniu tego typu myśli. Bo one są znakiem patrzenia tylko na siebie, samooceny według tego, co mi się uda osiągnąć lub nie. Bóg nie ocenia, lecz zaprasza! Nie po to, aby grzać się w cieple Jego miłości, lecz po to, aby upodobnić się do Jezusa. Aby odkrywać, że jarzmo miłości jest słodkie i lekkie. Bóg zaprasza mnie dziś na nowo, abym wszedł całym sercem i duszą w relację miłości, którą On zapoczątkował. Nie każ na siebie czekać!

Panie, podczas gdy świat proponuje mi na stres różne techniki relaksacyjne, Ty zapraszasz mnie, abym w Tobie znalazł wytchnienie. W Twoje ręce na nowo składam dziś wszystkie moje trudy.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła